powrót
Stanowisko
Specjalista ds. komunikacji wizualnej / grafik
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Malbork
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.05 14.06

Słowa kluczowe
  • Grafika
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. samodzielne lub zespołowe opracowywanie identyfikacji wizualnej wydarzeń oraz wystaw realizowanych przez Muzeum;
b. obsługa graficzna Muzeum;
c. samodzielne przygotowywanie layoutów publikacji;
d. skład publikacji na podstawie zatwierdzonych layoutów, wprowadzanie korekt;
e. przygotowywanie i opracowywanie specyfikacji technicznych publikacji;
f. zatwierdzanie wydruków próbnych przesyłanych przez drukarnie;
g. współpraca z innymi działami Muzeum w celu poprawnego realizowania druków;
h. dbanie o identyfikacje wizualną wystaw stałych;
i. dbanie o infografikę Muzeum;
j. samodzielne lub zespołowe opracowywanie wystaw planszowych;
k. aranżacja wystaw czasowych

Wymagania

Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe z zakresu grafiki lub projektowania
b. bardzo dobra znajomość programów służących do projektowania, obróbki zdjęć i składu, takich jak m.in.: Illustrator, Photoshop, InDesign;
c. doświadczenie w projektowaniu i składzie publikacji potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formacie pdf) oraz przykładów realizacji 3 publikacji, w tym przynajmniej jednej opatrzonej przypisami (na II etapie rekrutacji);
d. doświadczenie w projektowaniu druków promocyjnych potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formie pdf) oraz 5 przykładów realizacji (na II etapie rekrutacji);
e. znajomość technicznych aspektów przygotowania publikacji do druku;
f. znajomość trendów projektowych z branży wystawienniczej;
g. znajomość trendów projektowych z branży wydawniczej;
h. znajomość trendów projektowych z branży komunikacja w sieci;
i. znajomość pakietu MS Office;

Wymagania dodatkowe:
a. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
b. doskonała organizacja pracy;
c. samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
d. wysoka kultura osobista;
e. umiejętność pracy w zespole;
f. umiejętność radzenia sobie z presją czasu;
g. umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów;
h. mile widziane doświadczenie przy projektach dla instytucji kultury

Oferujemy

Oferujemy:
a. stabilne zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury
b. możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
c. przestrzeń we wdrażaniu nowych inicjatyw
d. w ramach umowy o pracę pakiet socjalny, w tym m.in.:

 nagrody jubileuszowe
 dofinansowanie do wypoczynku
 legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów
 świąteczne bony podarunkowe dla dzieci
 ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny oraz CV
b. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
c. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: Grafik_aplikacja

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.