powrót
Stanowisko
Specjalista ds. kartografii i systemów informacji geograficznej w Zespole ds. danych cyfrowych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.04 18.04

Opis stanowiska

•pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych do baz danych o zabytkach, ich weryfikacja, aktualizacja i udostępnianie,
•pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych publikowanych na stronie ZABYTEK.PL, ich weryfikacja i aktualizacja,
•digitalizacja dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków,
•przygotowanie zestawień i statystyk z baz danych o zabytkach,
•prace koncepcyjne przy tworzeniu baz danych o zabytkach, w tym zintegrowanej bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach w ramach m.in. dyrektywy INSPIRE,
•opracowywanie zasad i trybu aktualizacji baz danych o zabytkach w zakresie utrzymywania tych baz w aktualności,
•realizacja zadań Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków rozumianych jako tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, publikacji oraz archiwizacji danych cyfrowych wytworzonych w ramach tworzenia baz danych o zabytków,
•konfiguracja, testowanie i raportowanie pożądanych zmian / konfiguracji do narzędzi informatycznych służących pozyskiwaniu i kontroli danych o zabytkach,
•kompletowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej zmian i modyfikacji wprowadzonych w wyniku prac.

Wymagania

•wykształcenie wyższe (preferowane geodezyjne lub geograficzne o specjalizacji „kartografia”),
•co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe w pracy z systemami informacji przestrzennej,
•biegła znajomość systemów narzędziowych GIS (preferowane GeoMedia Professional i QGIS)
•znajomość zagadnień z obszaru GIS oraz doświadczenie związane z analizą danych GIS,
•umiejętność konfigurowania i publikowania usług WMS, WMTS, WFS, CSW,
•dobra znajomość języka SQL (swobodne pisanie skryptów, raportów) i relacyjnych baz danych,
•znajomość zagadnień związanych z dyrektywą INSPIRE, norm ISO serii 19115 oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
•znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
•znajomość Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
•znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
•umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpracy w zespole,
•umiejętność pracy w zespole oraz planowania własnego czasu pracy w ramach powierzonych zadań.

Dodatkowe atuty:
•znajomość języka UML, notacji BPMN
•wiedza na temat zasad integracji systemów informatycznych, znajomość mechanizmów WebService, SOAP, REST, JSON,
•znajomość podstaw programowania (preferowany Python, Java).

Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
•CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
•oświadczenie RODO – załącznik do pobrania ze strony: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4480

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „specjalista ds. kartografii i systemów informacji geograficznej”

Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.