powrót
Stanowisko

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

13.01 28.01

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Kadry
  • Księgowość

Opis stanowiska

– księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– bieżąca weryfikacja dokumentów pod kątem rachunkowym i formalno-merytorycznym;
– pisanie przelewów bankowych;
– monitorowanie okresów badań kontrolnych, szkoleń bhp;
– nadzorowanie poprawności ewidencji czasu pracy i jego rozliczanie.

Wymagania

– minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach budżetowych;
– dobra organizacja pracy;
– samodzielność w działaniu, skrupulatność i terminowość;
– umiejętność pracy w zespole,
– znajomość programu ASSEXCO MACROLOGIC Xpertis będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

Wymiar etatu: 1 etat
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów, ul. Wiktorska 10

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
– List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
– Życiorys (CV).
– Kopie świadectw pracy.
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
– List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Bibliotece Publicznej im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
– Wymagane dokumenty należy złożyć do 28 stycznia 2022 r. osobiście w dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów im. Zygmunta Łazarskiego, ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa lub e-mailem na adres h_struzkiewicz@bpmokotow.waw.pl
– Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
– Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów im. Zygmunta Łazarskiego zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.