powrót
Stanowisko
Specjalista ds. kadr i organizacji pracy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.10 20.10

Słowa kluczowe
  • Kadry
Opis stanowiska

prowadzenie całokształtu spraw związanych z kadrami i prawem pracy,
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe, ewidencja czasu pracy i pozostała dokumentacja pracownicza),
• prowadzenie dokumentacji wypadków w pracy i w drodze do pracy,
• ustalanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy, ewidencja urlopów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
• koordynacja pracy osób odpowiedzialnych za sprawy BHP, ustalanie polityki zarządzania ryzykiem,
• przygotowanie danych do rocznych sprawozdań z pełnej działalności instytucji oraz innych sprawozdań z zakresu kadr, m.in. do GUS,
• aktualizacja regulaminów, przygotowywanie wewnętrznych zarządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• prowadzenie spraw dotyczących grupowego ubezpieczenia pracowników,
• współpraca z Dyrekcją w kwestii kontroli zarządczej,
• koordynacja wewnątrzzakładowego programu praktyk i staży,
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (osobowy oraz bezosobowy fundusz płac)
• rozliczanie i ewidencja świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
• prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
• sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie
• sporządzanie deklaracji (ZUS, PIT i PFRON, PPK) i sprawozdań (GUS)
• sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia oraz jego zakończeniem
• rozliczanie wynagrodzeń pracowników w systemie księgowym
• rozliczenie podróży służbowych
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe, ewidencja czasu pracy i pozostała dokumentacja pracownicza),
• prowadzenie dokumentacji wypadków w pracy i w drodze do pracy,
• ustalanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
pełna treść ogłoszenia : https://bip2.dkswit.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Sprcjalista-ds.-kadr-i-organizacji-pracy.pdf

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku
• aktualna, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy
• biegła obsługa komputera w tym pakietu Ms Office
• punktualność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, dobra organizacja pracy.
• znajomość systemu Cenzus będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
• miłą atmosferę pracy,
• zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu
• należna wysługa lat od 5% do 20%.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 20.10.2021r na adres kkordowiak@dkswit.com.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy). Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016. 922) i Rozp. Parlam. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.