powrót
Stanowisko
specjalista ds.inwestycji
Wynagrodzenie

4500—5300 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.01 04.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

 opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji, remontów, serwisów technicznych, w szczególności sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, proponowanie warunków udziału w postępowaniu i poza cenowych kryteriów ofert,
 współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego,
 monitorowanie projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz innymi właściwymi przepisami,
 prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,
 udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
 udział w pracach komisji przetargowej,
 nadzór nad wykonaniem umów: o prace projektowe, roboty dodatkowe, usługi nadzoru lub inne niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie terminowym, technicznym, formalno-prawnym i finansowym,
 monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,
 dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,
 opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji oraz zmiany planów,
 sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przekazywanie informacji o wykonaniu zamówienia we właściwym terminie do specjalisty ds. zamówień publicznych,
 udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wymagania

 oczekiwania:
- wykształcenie wyższe, mile widziane: budownictwo, administracja;
- znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego,
- wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.
 mile widziane:
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
 - min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Oferujemy

 ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 stabilne zatrudnienie,
 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
 CV,
 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. inwestycji”

w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.