powrót
Stanowisko
Specjalista ds. Informacji Turystycznej
Umowa
etat
Miasto
Nowy Targ
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.10 29.10

Opis stanowiska

Najważniejsze obowiązki:
1. Obsługa klientów Punktu Informacji Turystycznej;
2. Obsługa i organizacja imprez turystycznych;
3. Kompetentne i rzetelne udzielanie informacji;
4. Współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie pozyskiwania informacji promujących miasto;
5. Współpraca z branżą, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi IT w zakresie rozwoju turystyki w Mieście i Regionie;
6. Stała współpraca z Urzędem Miasta w zakresie budowania strategii marketingowej miasta;
7. Promocja turystyczna miasta;
8. Aktualizacja danych zawartych na stronie www.it.nowytarg.pl z zakresu działalności Punktu;
9. Aktualizacja danych dotyczących usług turystycznych na stronie miasta www.nowytarg.pl;
10. Wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
11. Codzienna analiza źródeł informacji o mieście i regionie;
12. Nadzór nad powierzonym mieniem stanowiącym wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ;
13. Dbałość o porządek i estetykę Punktu.

Wymagania

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie turystyki i rekreacji, marketingu i organizacji usług turystycznych, zarządzania turystyką, dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub podobne;
2. Dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych (Microsoft Office, Excel);
3. Umiejętność budowania treści na portalach społecznościowych i obsługi stron internetowych;
4. Znajomość języka angielskiego;
5. Znajomość walorów turystycznych miasta i regionu;
6. Wysoka kultura osobista;
7. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w branży turystycznej;
2. Umiejętność organizowania stanowiska pracy;
3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, otwartość na potrzeby klienta;
4. Uprzejmość, opanowanie, życzliwość;
5. Umiejętność pracy w zespole;
6. Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
7. Otwartość na podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.

Oferujemy

Oferujemy:
1. Umowę o pracę na zastępstwo;
2. Pracę w stabilnej i przyjaznej instytucji;
3. Możliwość rozwoju osobistego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny;
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej, ul Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mck.nowytarg.pl w terminie do dnia 29 października 2021 r..
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.