powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. IKONOGRAFII
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

02.04 24.04

Słowa kluczowe
  • Fotografia
  • Grafika
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
1. prowadzenie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych do wystawy stałej oraz na potrzeby bieżącej działalności Muzeum,
2. wykonywanie opisów naukowych materiałów ikonograficznych, a zwłaszcza fotografii (identyfikacja, geolokalizacja, datowanie, słowa kluczowe, bibliografia) do wystawy stałej oraz na potrzeby statutowej i bieżącej działalności Muzeum,
3. pozyskiwanie materiałów ikonograficznych dla zbiorów oraz zbiorów cyfrowych Muzeum i na potrzeby wystawy stałej,
4. praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych Muzeum na potrzeby działalności statutowej Muzeum, w tym w szczególności na potrzeby wystawy stałej, wystaw czasowych, publikacji, edukacji, promocji i działalności naukowej,
współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Muzeum szczególnie związanych z materiałami ikonograficznymi

Wymagania

Wymagania:
- znajomość topografii Warszawy 1 połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem topografii getta warszawskiego
- umiejętność rozpoznawania gett z obszaru II RP
- umiejętność tworzenia metadanych opisowych fotografii
- umiejętność identyfikacji miejsc i budynków oraz datowania fotografii
- mile widziana znajomość języka angielskiego (współpraca z międzynarodowym zespołem ds. wystawy stałej) oraz języka niemieckiego i hebrajskiego
- umiejętność pracy w systemach służących do inwentaryzacji zbiorów archiwalnych lub muzealnych
- mile widziana znajomość programów do obróbki graficznej (np. pakietu Adobe) oraz systemu ArcGIS
- obsługa biurowych narzędzi komputerowych
Doświadczenie i umiejętności:
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe studia humanistyczne
- dobra organizacja czasu pracy
- samodzielność w wykonywaniu zadań
- gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie muzealnictwa
- umiejętność obsługi pakietu Office
- dokładność, skrupulatność, obowiązkowość
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat,
- możliwość podwyższania kwalifikacji,
- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 24 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. IKONOGRAFII
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.