powrót
Stanowisko
Specjalista ds. gospodarki magazynowej 1/2 etatu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

28.12 16.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

• Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych, wybranych składników niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
• Kontrola obiegu dokumentów magazynowych oraz przestrzegania wewnętrznych przepisów regulujących gospodarkę magazynową;
• Wystawianie dokumentów PZ, OT,RW, LT itp.
• Oznakowywanie wprowadzonych do systemu środków trwałych oraz wybranych składników niskocennych w sposób przyjęty w organizacji;
• Uczestniczenie i rozliczanie inwentaryzacji;
• Prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia (stroje służbowe) muzyków Sinfonii Varsovii oraz pracowników technicznych;
• Uzgadnianie okresowo sald dot. środków trwałych z Działem Finansowo-Księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• Prowadzenie spraw związanych z likwidacją oraz sprzedażą środków trwałych oraz wybranych składników niskocennych;
• Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu posiadanego majątku Sinfonii Varsovii;
• Przygotowywanie umów użyczenia instrumentów służbowych Sinfonii Varsovii.

Wymagania

• Wykształcenie co najmniej średnie: preferowane kierunki ekonomia, administracja, logistyka i pokrewne.
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
• Miło widziana znajomość systemu Symfonia – moduł środki trwałe.
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
• Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego (MS Office) oraz urządzeń biurowych.
• Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.
• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole, bezkonfliktowość.
• Wysoka kultura osobista.

Oferujemy

• pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
• możliwość kreowania rozwiązań i wdrażania pomysłów,
• dopłatę do ubezpieczenie zdrowotnego,
• dofinansowanie z ZFŚS.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres:  praca@sinfoniavarsovia.org

W treści wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja – specjalista ds. zgospodarki magazynowej.

Termin przesyłania aplikacji:16 stycznia 2022r.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
„Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

żądania przeniesienia danych

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.