powrót
Stanowisko
Specjalista ds. finansowych
Umowa
etat
Miasto
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

06.07 16.08

Słowa kluczowe
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. finansowych należeć będzie przede wszystkim:

– prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – bieżąca weryfikacja i kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 – księgowanie i dekretowanie dokumentów w programie RESET 2 FK,
– nadzorowanie terminowego obiegu dokumentów księgowych,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

– sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych do UM,
– sporządzanie sprawozdań do GUS,

– pomoc w przygotowaniu planów finansowych i rozliczeń dotacji,

– sporządzanie analiz i zestawień, dokonywanie rozliczeń rachunkowych,

– prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży do celów obliczania podatku Vat – sporządzanie deklaracji podatkowych VAT,
– kontrola prawidłowości sporządzania spisów z natury,
– kontakt z UM, ZUS, US
.

Wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,

– co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
– znajomość przepisów ustawy o Rachunkowości,

– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

– umiejętność organizacji pracy własnej,

– samodzielność i systematyczność.
– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,
– dyspozycyjność
,
– dokładność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Ponadto kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Oferujemy

Oferujemy:
– stałe zatrudnienie,
– umowa o pracę - pełen etat,
– pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju,
– zatrudnienie na umowę o pracę od września 2021.

Warunki aplikowania

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Księgowość – ogłoszenie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 sierpnia 2021 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
- CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną pod linkiem w zakładce "Dodatkowe informacje" (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.