powrót
Stanowisko
Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

23.03 22.04

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Opracowanie szczegółowego planu ewaluacji dla projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez NCK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”;

Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu;

Realizacja działań ewaluacyjnych, w tym:

 przygotowywanie ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych,
 skryptowanie,
 kontrola jakości realizacji badań,
 analiza wyników badania,
 analiza danych zastanych,
 procedowanie zadań zleconych na zewnątrz.

Bieżąca analiza danych z ewaluacji i formułowanie rekomendacji dotyczących zmian w realizacji poszczególnych działań projektu;

Opracowanie wkładów do sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu (w tym: analiza osiąganych wskaźników postępu rzeczowego) oraz raportów
ewaluacyjnych;

Prezentacja wyników badań;

Przygotowywanie lub pozyskiwanie materiałów analitycznych w zakresie
zbieżnym z obszarem wspieranym w projekcie, w tym analizy społeczno-ekonomiczne;

Działania upowszechniające wyniki badań.

Wymagania

Wymagania:

Wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane kierunki humanistyczne lub z zakresu nauk społecznych;

Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie realizacji działań monitoringowych i ewaluacyjnych na potrzeby programów wsparcia ( w szczególności dot. szkoleń lub kultury);

Znajomość metodologii badań ilościowych i jakościowych wykorzystywanych
na potrzeby monitoringu i ewaluacji;

Umiejętność wykorzystywania danych administracyjnych w badaniach społecznych;

Samodzielność i zdolności analityczne;

Biegła obsługa programu Ms Excel;

Umiejętność interpretacji wyników badań oraz komunikowania ich w różnych
formatach i mediach;

Samodzielność, dobra organizacja czasu pracy, wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność współpracy zespołowej i międzyzespołowej.

Mile widziane:

Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, orientacja w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych.

Oferujemy

Oferujemy:

Umowę o pracę (pełny etat) na czas określony do 31.12.2022 r.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i pozapłacowy w tym m.in. nagroda roczna, karta przedpłacona na święta, dofinansowanie do wakacji, premie uznaniowe, paczka świąteczna;

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez NCK a także w wybranych wydarzeniach partnerów;

Prywatna opieka medyczna i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach;

Dogodna lokalizacja przy stacji Metro Płocka.

Warunki aplikowania

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz*

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f7b3a4e7c813494f9358d14213bcae79

Wymagane załączniki: CV w języku polskim

Rekrutację przewidujemy w formule zdalnej.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.