powrót
Stanowisko
Specjalista ds. edukacji/Trenera
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.09 26.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. edukacji/ Trener w Pracowni Edukacji
( ½ etatu)
Miejsce pracy: Warszawa
Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Pracownia Edukacji to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji. Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.
Twoje zadania:
• współtworzenie scenariuszy działań edukacyjnych np. warsztatów, zajęć, spotkań (bezpośrednich i online) z edukatorami/nauczycielami i uczniami;
• realizacja warsztatów, spotkań, zajęć (bezpośrednich i online) w oparciu o facylitowanie procesu grupowego odwołującego się do wiedzy, umiejętności i doświadczeń uczestników;
• wspieranie rozwoju kompetencji uczestników, w szczególności w zakresie krytycznego myślenia, efektywnej komunikacji, współpracy w działaniu, rozwiązywania złożonych problemów, także kompetencji cyfrowych;
• dzielenie się wiedzą, wsparcie rozwoju kompetencji trenerskich w zespole Pracowni Edukacji;
• pozyskiwanie współpracowników zewnętrznych w zakresie powierzonych działań i nadzór nad jakością ich pracy;
• współpraca z pracownikami Pracowni Edukacji, w szczególności w programie edukacyjnym towarzyszącym wystawie ,,Przyszłość jest dziś”;
• współtworzenie materiałów edukacyjnych w powierzonych działaniach;

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy:
• doświadczenia w tworzeniu/współtworzeniu scenariuszy zajęć, lekcji, warsztatów (co najmniej 2 stworzone formaty)
• doświadczenia w prowadzeniu warsztatów, szczególnie dla nauczycieli i uczniów (co najmniej roczne lub co najmniej 10 warsztatów)
• co najmniej 3 letniego doświadczenia pracy dydaktycznej/edukatorskiej, w szczególności kompetencji trenerskich (mentoring, tutoring, facylitacja procesu grupowego)
Oraz:
• wysokich kompetencji komunikacyjnych i otwartości w relacjach;
• umiejętności pracy w zespole;
• bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
• komunikatywnej znajomość j. angielskiego (poziom B1).

Mile widziane:

• znajomości zagadnień edukacyjnych, idei pedagogicznych oraz zainteresowania rozwojem w tym obszarze;
• znajomości różnych metod nauczania/uczenia się (dydaktyka).

Oferujemy

Dlaczego warto do nas dołączyć?
• oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu;
• umożliwiamy udział w nowatorskich projektach edukacyjnych w prestiżowej instytucji kultury;
• zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, vouchery do CNK, Legimi).
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 26.09.2021 r.
W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”
Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Warunki aplikowania

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cc268032215c496b82aab3354e35def5

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.