powrót
Stanowisko
Specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.10 18.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. Przygotowanie i prowadzanie warsztatów i animacji edukacyjnych ( lekcje muzealne, oprowadzania, konkursy, ścieżki zwiedzania, przeglądy filmowe, pokazy itp.)
2. Udział w tworzeniu i organizacji wydarzeń
3. Przygotowanie rozwiązań zwiększających dostępność oferty edukacyjnej Muzeum
4. Pozyskiwanie odbiorców, partnerów i grantodawców do realizacji projektów
5. Upowszechnianie działalności i promocja oferty Muzeum
6. Zaangażowanie w pozostałe działania realizowane przez Dział Edukacji i Upowszechniania

Wymagania

I Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe ( preferencyjnie pedagogiczne, związane z animacją kultury, zarządzaniem kulturą i pokrewne, historia, muzealnictwo, kulturoznawstwo bądź kierunki związane z lotnictwem).
2. Min. 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z edukacją kulturalną, organizacją wydarzeń, wystąpieniami publicznymi, oprowadzaniem.
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
4. Umiejętność obsługi komputera, środowiska MS Windows, pakietu MS Office.
II Wymagania dodatkowe/ mile widziane:
1. Umiejętność przygotowania atrakcyjnych zajęć i wydarzeń edukacyjnych dla różnorodnych grup odbiorców wg pomysłów własnych oraz na zadane tematy
2. Znajomość branży związanej z lotnictwem i interdyscyplinarną edukacją historyczno- kulturową, muzealnictwem, oprowadzaniem grup
3. Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym
4. Umiejętność dostosowania oferty do osób z niepełnosprawnościami
5. Umiejętność przygotowania ofert współpracy/ wniosków grantowych, opisów merytorycznych, harmonogramów, orientacyjnych budżetów itp.
6. Umiejętność atrakcyjnego przygotowania materiałów promocyjnych
7. Doskonałe zdolności organizacyjne, komunikacyjne ( ustne i pisemne), samodzielność
w organizacji pracy, pozytywne nastawienie i umiejętność szukania rozwiązań
8. Pozytywna energia, otwartość, pomysłowość, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, życzliwość, zmysł estetyczny, odpowiedzialność i terminowość.

Oferujemy

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, w godzinach otwarcia Muzeum, według rozkładu czasu pracy
( w wyjątkowych sytuacjach możliwa praca w weekendy )
3. Stanowisko: Specjalista ds. Edukacji i organizacji wydarzeń - w Dziale Edukacji i Upowszechniania Muzealiów
4. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
5. Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, możliwe ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”, pożyczka w miejscu pracy.
6. Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 18 października 2021 r.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.
W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.