powrót
Stanowisko
Specjalista ds. badań i analiz w Wydziale Badań i Rozwoju
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.01 25.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.
Wydział Badań i Rozwoju odpowiada na prowadzenie i zlecanie badań, ewaluacji i kwerend oraz opracowywanie na ich podstawie ocen i rekomendacji dotyczących pracy Instytutu. W jego gestii znajduje się także utrzymywanie i rozwój systemów IT wspierających zarządzanie w IAM, opracowywanie sprawozdań, planów i strategii, a także udział w sieciach i konferencjach, które służą wymianie wiedzy i dobrych praktyk z instytucjami branżowymi.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

• tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
• przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
• monitorowanie wykonania strategii IAM,
• realizacja zadań związanych z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych,
• przygotowywanie sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

• wyższego wykształcenia, preferujemy kierunki z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych,
• umiejętności analitycznego myślenia,
• znajomości procesu projektowania i realizacji projektu badawczego,
• umiejętności pisania tekstów i opracowań,
• dużej dbałości o poprawność językową i komunikatywność przekazu,
• znajomości języka angielskiego umożliwiającej profesjonalną komunikację ustną i pisemną,
• wysokiej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie:
• wiedza o polskiej kulturze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
• znajomość międzynarodowego rynku kultury,
• doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o regulację dotyczącą zamówień publicznych,
• doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów.

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• wsparcie w rozwoju kompetencji (np. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych),
• dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników,
• udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
• wiedzę i międzynarodowe kontakty zgromadzone przez IAM,
• środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Warunki aplikowania

Termin przesyłania aplikacji do 25 stycznia 2021 roku.
W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=58b7ea15de6340fea45028868c39f6fd

Pełna treść klauzuli o ochronie danych osobowych znajduje sie na stronie Instytutu. Prośba o załączenie do swojego zgłoszenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.