powrót
Stanowisko
Specjalista ds. Audiowizualnych, Programu i Obsługi – 3/4 etatu ODT Zielona
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 3000 PLN brutto

Miasto
Warszawa Wesoła
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

28.10 20.11

Słowa kluczowe
  • Fotografia
  • Grafika
  • Nowe media
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

1) nadzór nad funkcjonowaniem sprzętów i systemów multimedialnych znajdujących się w OK;
2) post-produkcja (montaż, udźwiękowienie, korekta graficzna) zarejestrowanych materiałów audiowizualnych;
3) publikowanie treści audiowizualnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej OK z uwzględnieniem aktualnych przepisów o dostępności dla osób niepełnosprawnych, po uprzednim uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
4) zarządzanie i aktualizacja systemem prezentacji treści multimedialnych – monitory informacyjne, infokioski;
5) szkolenia i wsparcie merytoryczno-techniczne użytkowników z obsługi sprzętu;
6) wsparcie i obsługa techniczna wydarzeń on-line prowadzonych przez platformy ZOOM, Google Meets, Microsoft Teams itp. ;
7) uczestnictwo w procesie ofertowania oraz zakupów sprzętu audiowizualnego, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu i instalacji;
8) zabezpieczanie danych przed awariami oraz wykonywanie kopii zapasowych;
9) udział w organizowanych imprezach oraz w miarę potrzeb również w soboty i niedziele w ramach ustalonych dyżurów;
10) promowanie dokonań kulturalnych tj. koncertów, występów teatralnych, wystaw, prelekcji, pokazów multimedialnych, konkursów;
11) inicjowanie nowych form działalności promocyjnej poprzez działania programowe w OK.;
12) opracowywanie i redagowanie plakatów programowych, zaproszeń, ulotek informacyjnych oraz tekstów związanych z działalnością programową pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
13) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej OK informacji o działalności programowej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów o dostępności dla osób niepełnosprawnych, po uprzednim uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
14) prowadzenie dokumentacji audiowizualnej z organizowanych wydarzeń w OK.;
15) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów na rzecz organizowanych imprez artystycznych;

Wymagania

- Wykształcenie min. średnie;
- Praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
- Komunikatywność, kreatywność;
- Biegła znajomość obsługi komputera;
- Podstawowa znajomość programów do edycji plików graficznych audio i video;
- Zdolności organizacyjne i samodzielność w działaniu;

Oferujemy

- Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu;
- Wynagrodzenie zasadnicze 3 000,00 zł brutto dla 3/4 etatu;
- Dodatek za wieloletnią pracę;
- Możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego;
- Różnorodne i ambitne wyzwania zawodowe;
- Życzliwe otoczenie współpracowników;

Warunki aplikowania

Dokumenty niezbędne:
- Życiorys / CV
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do 20 listopada 2022 roku na adres mailowy: kadry@domkulturywesola.net

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa, nr tel.: 22 773 61 88, adres e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na w/w stanowisko pracy
• Informacje o odbiorcach danych: -
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.