powrót
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjnych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.10 24.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:

• Kontakt z artystami i zbieranie od nich materiałów do sporządzania umów honoraryjnych oraz potrzeb technicznych
do realizacji koncertu;
• Przygotowywanie kalendarza imprez (listy zapraszające wykonawców, plany prób i rezerwacja noclegów)
• Reklama wydarzeń Biura Koncertowego: wysyłka afiszy, kontakt z prasą i instytucjami publicznymi;
• Przygotowanie umów z artystami i współpracującymi instytucjami;
• Dyżury podczas wybranych koncertów organizowanych przez Biuro Koncertowe;
• Przygotowanie zaproszeń na wybrane koncerty Uczelni;
• Współpraca z wieloma jednostkami Uczelni (m.in. z Biblioteką w kwestii materiałów nutowych do koncertów
symfonicznych i nie tylko);
• Obsługa interesantów Biura Koncertowego;
• Prowadzenie archiwum i aktualizacja bazy kontaktowej Biura Koncertowego;
• Rozliczanie tantiem autorskich za koncerty organizowane przez Biuro Koncertowe –Kontrakty z ZAIKS-em
• Organizacja widowni.

Wymagania

Wymagania:

• Studia wyższe, najlepiej po akademii muzycznej (lub UMFC), uniwersyteckiej muzykologii, względnie po kierunku
związanego ze sztuką szeroko pojętą;
• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku;
• Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office), mile widziana znajomość programu graficznego;
• Komunikatywność – umiejętność współpracy z interesantami, głównie z wykonawcami i realizatorami projektów, w tym
często profesorami i studentami wyższych uczelni oraz umiejętność współpracy z szeroko pojętą publicznością
koncertów;
• rzetelność, samodzielność, zaangażowanie i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• pakiet socjalny;
• uczestnictwo w szkoleniach zawodowych;
• miłą atmosferę w miejscu pracy.

Warunki aplikowania

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą
elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do 24 października 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją
na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

..............................................
(data, czytelny podpis)
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów
ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu
rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania...c.d na stronie https://chopin.edu.pl/

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.