powrót
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjnych
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Czas trwania oferty

05.02 15.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie brała udział w realizacji zadań działu administracyjnego, tj.:
1) Zapewnienie i terminowe rozliczanie mediów, badanie i racjonalizacja kosztów ich zużycia.
2) Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz serwisowych urządzeń technicznych.
3) Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia pomieszczeń i Pracowników w meble, urządzenia i artykuły biurowe, zapewnienie prawidłowej gospodarki w tym zakresie.
4) Gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem, będącymi w administrowaniu działu (w tym meble, urządzenia biurowe, wyposażenie), prowadzenie ewidencji, przekazywanie sprzętu użytkownikom, koordynacja zakupów, instalacji, dokonywania napraw, likwidacji.
5) Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych, w tym: funkcja dyspozytorska, organizacja pracy kierowców, rozliczanie paliwa, kosztów eksploatacyjnych i czasu pracy, dbałość o stan techniczny pojazdów, terminowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów, sprawozdawczość, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.
6) Prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych i samochodów prywatnych do celów służbowych.
7) Organizacja transportu samochodowego i autokarowego Pracowników Teatru na potrzeby wyjazdów krajowych i zagranicznych.
8) Organizowanie wynajmów lokali mieszkalnych oraz administrowanie pokojami gościnnymi w Teatrze dla celów służbowych, w tym m.in.: korespondencja, przygotowanie pism, umów, protokołów.
9) Organizowanie wynajmów lokali użytkowych w obiektach Teatru (z wyłączeniem imprez artystycznych), w tym m.in.: przygotowanie umów o najem, naliczanie czynszów, nadzór nad realizacją umów (z wyłączeniem imprez artystycznych).
10) Działania związane z utylizacją zbędnego wyposażenia i materiałów w Teatrze.
11) Prowadzenie spraw związanych z pieczątkami służbowymi (wyrabianie, rejestr, likwidacja).
12) Prowadzenie rejestru spraw administracyjnych.

Wymagania

Wymagania
1. Wykształcenie min. Średnie,
2. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy administracyjnej .
3. Wiedza w zakresie zamówień publicznych.
4. Bardzo dobra znajomość MS Office.
5. Komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
6. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista.

Oferujemy

Oferujemy:
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Stabilną pracę w instytucji kultury.
3. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
4. Pakiet świadczeń socjalnych.
5. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
6. Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:
- pocztą elektroniczną na adres: olga.tworek@teatrpolski.wroc.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.