powrót
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
Umowa
etat
Miasto
Ostrów Mazowiecka
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.02 26.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Główne obowiązki:
1. przygotowywanie wstępnych projektów umów (o dzieło, zlecenia, sprzedaży, umów
licencyjnych) oraz porozumień,
2. przygotowywanie wzorów rachunków do umów cywilnoprawnych,
3. obsługa systemu „Probit” – inwentaryzacja środków trwałych,
4. obsługa administracyjna Rady Muzeum,
5. prowadzenie archiwum zakładowego Muzeum,
6. sporządzanie zleconej dokumentacji sprawozdawczej,
7. współpraca z biurem audytorskim podczas prowadzenia badania sprawozdania finansowego,
8. koordynacja kontroli zarządczej w jednostce,
9. udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
10. przygotowywanie narad, spotkań i konferencji pod względem technicznej obsługi
(zawiadomienie uczestników, przygotowanie potrzebnych dokumentów i materiałów,
zabezpieczenie sprzętu, itp.),
11. obsługa urządzeń biurowych: telefon, komputer, fax, kserokopiarka.

Wymagania

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe,
2. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
pracy,
3. znajomość przepisów: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,
4. umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT (Internet, poczta elektroniczna,
pakiet MS Office),
5. umiejętność pracy w zespole,
6. wysoko rozwinięte umiejętności autoprezentacji,
7. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość
nawiązywania kontaktów)
8. doświadczenie w redagowaniu pism,
9. dyspozycyjność.

Wymagania mile widziane:
1. znajomość przepisów: ustawy o muzeach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu
działalności kulturalnej,
2. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy

Informację dotyczące oferty pracy będą przedstawione kandydatom indywidualnie.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty: 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae) 2. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie
będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej
w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.