powrót
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjno-muzealnych w Izbie Regionalnej w Zielonkach
Umowa
etat
Miasto
Zielonki
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.02 20.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku:
• gromadzenie archiwalnych zbiorów historycznych poprzez prowadzenie badań na terenie gminy Zielonki;
• naukowe opracowanie zbiorów IR, prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów tj. inwentarzy, katalogów, księgi ruchu muzealiów, kartotek obiektów, baz danych, itp.;
• znakowanie zbiorów zgodnie z przepisami IR;
• wykonywanie podstawowych opisów muzealiów: wymiar/format, waga, rodzaj materiału, autor, tytuł, rok wydania , miejsce itp.;
• archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• prowadzenie kwerend naukowych: muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, dotyczących kultury ludowej grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich i historii gminy Zielonki itp.;
• dbanie o zabezpieczenie zbiorów i pomieszczeń przed pożarem, włamaniem, kradzieżą itp.;
• przygotowywanie umów, opisy faktur zakupów zbiorów;
• wdrażanie strategii marketingowych w IR;
• kompleksowa obsługa zwiedzających, udzielanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez IR;
• inicjowanie działań edukacyjnych w różnych przedziałach wiekowych (organizacja lekcji, warsztatów, spotkań);
• inicjowanie i organizowanie wydarzeń muzealnych i imprez związanych z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy o kulturze ludowej i historii gminy Zielonki;
• tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej obiektów;
• prowadzenie czynności profilaktycznych przeciw drzewojadom, molom itp. dotyczących zbiorów, magazynów, sali wystawienniczej i transportu muzealiów;
• pomoc przy digitalizacji-cyfryzacji zbiorów oraz rejestrowanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy;
• przygotowywanie materiałów do ulotek informacyjnych, wydawnictw muzealnych, umiejętność pisania tekstów naukowych;
• bieżące pisanie tekstów i zamieszczanie foto-relacji, zaproszeń na stronę www i portal społecznościowy IR;
• pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na pozyskiwanie dodatkowych środków oraz sponsorów na działalność IR.

Wymagania

Kandydat/kandydatka przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, antropologia i etnografia, muzealnictwo, archiwistyka, ochrona i zarządzanie dziedzictwem, historia sztuki, ochrona dób kultury, konserwacja zabytków, kulturoznawstwo itp.;
• znajomość podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zbiorów.

Mile widziane:
• doświadczenie w organizowaniu pracy i animacji muzealnej, doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
• prawo jazdy kat. B;
• planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy;
• zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność;
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Oferujemy

Oferujemy:
• I umowa – 5-miesięczna służba przygotowawcza – umowa zlecenie; II umowa – umowa o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia;
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Izby Regionalnej w Zielonkach (max. 4 strony A4).

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego (z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila) na adres mzielinski.biblioteka@interia.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.03.2023 r.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.