powrót
Stanowisko
Specjalista do Działu Promocji i Marketingu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.09 19.09

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Główne zadania:
- udział w tworzeniu i realizacji promocyjnych strategii Instytutu mających na celu utrwalenie jego wizerunku w kraju i za granicą;
- opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Instytut;
- przygotowywanie niestandardowych działań promocyjnych;
zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieci internetowej w tym w mediach społecznościowych;
- udział w targach w kraju i za granicą mających na celu promowanie działalności instytutu, dbanie o wystrój stoiska, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz organizacja ich transportu;
- współpraca z fotografami i ekipami filmowymi
- komunikacja wewnętrzna
- projektowanie linii graficznych lub wizualnych opraw wydarzeń promocyjnych;
- analizowanie sytuacji na rynku przed rozpoczęciem kampanii promocyjnych w celu wybrania odpowiedniego rodzaju reklamy;
zarządzanie procesem realizacji produktów promocyjnych (ulotek, folderów, etc.);
-reprezentowanie Instytutu w działaniach promocyjnych i reklamowych;
rozpowszechnianie i promowanie działalności Instytutu;
-inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Promocji i Marketingu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu, w szczególności z Biurem Prasowym oraz Działem Projektów;
-prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami;
-monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
-praca nad materiałami promocyjnymi;
-współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi oraz czuwanie nad kolportażem materiałów promocyjnych.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: PR, reklama, marketing, filologia polska lub pokrewne);
- co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowisku samodzielnego specjalisty w obszarze marketingu, komunikacji i PR w agencji, firmie lub instytucji kultury
- znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych;
- doświadczenia w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
- doświadczenia w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej przy wykorzystaniu newslettera i doraźnego mailingu, a także za pomocą wydarzeń wewnętrznych dla pracowników,
- doświadczenia w organizowaniu kampanii promocyjnych;
- doświadczenia w promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
- doświadczenia w organizacji wydarzeń oraz w koordynacji udziału instytucji w branżowych wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria);
- doświadczenia w przygotowaniu zlokalizowanych materiałów marketingowych oraz wsparcie przedstawicieli instytucji biorących udział w wydarzeniu;
- doświadczenia w kreacji i projektowaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, bannery, gadżety itp.) i przygotowanie materiałów do druku lub wytworzenia.
- doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi dostawcami w/w usług;
- doświadczenia w zarządzaniu wizerunkiem marki, w tym dbanie o spójność marki w komunikacji zewnętrznej;
- bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności;
- umiejętności działania pod presją czasu i pracy w zespole;
- wysokiej odporności na stres;
- dyspozycyjności;
- bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
- samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań;

Oferujemy

Co oferujemy:
- umowę o pracę;
- ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
- możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
- szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres promocja@instytutpileckiego.pl do 19 września 2021 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Specjalista do Działu Promocji i Marketingu”.

Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Informujemy, że:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
- dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.