powrót
Stanowisko
Sekretarka / Sekretarz
Umowa
etat
Miasto
Nowy Targ
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.10 20.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
Opis stanowiska

1. Prowadzenie sekretariatu MCK – przyjmowanie i terminowe wysyłanie wszelkiej korespondencji oraz archiwizacja korespondencji,
2. Sporządzanie i redagowanie pism oraz odpowiedzi na korespondencję na prośbę dyrektora,
3. Zapewnienie prawidłowego i bieżącego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi działami MCK, zgodnie z obowiązującą w MCK instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją obiegu dokumentów finansowych,
4. Bieżąca aktualizacja harmonogramu wykorzystania sal i bieżące przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi działami dotyczących zmian w harmonogramie imprez MCK,
5. Prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora,
6. Obsługa urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania sekretariatu (komputer, faks, kserokopiarka, wydawanie kluczy do pomieszczeń MCK, zaopatrywanie pracowników MCK w materiały kancelaryjne, etc.),
7. W razie nieobecności kierownika administracji, a także przed rozpoczęciem imprez – sprawdzenie stanu pomieszczeń, a w wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopilnowanie usunięcia nieprawidłowości oraz złożenie raportu w dniu następnym kierownikowi administracyjnemu,
8. Prowadzenie kasy MCK, przyjmowanie wpłat za zajęcia dydaktyczne, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, rozliczanie zaliczek, obsługa kasy fiskalnej, etc.,
9. Przygotowanie dziennych raportów kasowych,
10. Prowadzenie Księgi Druków Ścisłego Zarachowania oraz przygotowanie sprawozdań finansowych z prowadzonej sprzedaży biletów (raport fiskalny),
11. Prowadzenie ewidencji terminowości wpłat gotówkowych z tytułu usług zrealizowanych przez MCK,
12. Utrzymywanie w stałej aktualności tablic informacyjnych w MCK.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
2. Mile widziana umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem, etc.,
3. Dobra znajomość języka angielskiego,
4. Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,
5. Zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy

1. Umowę o pracę na zastępstwo
2. Pracę w stabilnej i przyjaznej instytucji
3. Możliwość rozwoju osobistego

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej, ul Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mck.nowytarg.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.