powrót
Stanowisko
Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

22.10 26.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego,
• prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,
• współuczestniczenie w rozliczaniu dotacji, subwencji, oraz prac wykonywanych na podstawie umów i zleceń,
• współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych instytutu, deklaracji podatkowych, sprawozdań do GUS,
• prowadzenie rachunkowości związanej z realizacją projektów unijnych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami – sprawdzanie dowodów księgowych pod kątem formalno-rachunkowym, księgowanie, sporządzanie raportów
i sprawozdań, sprawdzanie zgodności dowodów księgowych z budżetem i harmonogramem projektu,
• weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność w projektach, w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalności w realizowanym projekcie,
• współpraca z innymi działami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozliczania dotacji, subwencji, realizowanych projektów,
• analiza kont księgowych, bieżące sprawdzanie poprawności sald, kontrola należności
i zobowiązań,
• sporządzanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne Instytutu,
• współuczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją składników majątkowych.

Wymagania

Od idealnej kandydatki/kandydata oczekujemy:
• co najmniej 2-3 letniego doświadczenia w pracy na podobnym, samodzielnym stanowisku,
• znajomość programu Comarch ERP Optima będzie dodatkowym atutem,
• bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
• znajomości Microsoft® Excel®,
• znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• skrupulatności, dokładności, rzetelności, bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
• mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Oferujemy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Miejsce pracy: w siedzibie ŻIH.
Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze.

Oferujemy:
• pakiet świadczeń z ZFŚS,
• możliwość doskonalenia zawodowego, przyjazną atmosferę pracy,
• dogodną lokalizację pracy w centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

Rekrutacja: proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby, spełniające wymagania, zostaną̨ zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie ŻIH bądź online.
CV prosimy przesyłać listownie na adres ŻIH lub elektronicznie na adres e-mail: mkowalczyk@jhi.pl (w tytule wiadomości prosimy podać „Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy” w terminie do 26.11.2021 r.
Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do 3.12.2021 r.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żydowski Instytut Historyczny im E. Ringelbluma w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w ŻIH. Jestem świadomy/a posiadania prawa do cofnięcia udzielonej zgody, dostępu do moich danych i ich poprawiania.

Pełna treść ogłoszenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: https://bip.jhi.pl/praca-w-zih

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.