powrót
Stanowisko
Rzemieślnik teatralny- Perukarz- Charakteryzator
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
policealne / średnie / zawodowe
Czas trwania oferty

25.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

1) tkanie peruk, wąsów i zarostów,
2) wykonywanie tresek,
3) stylizację fryzur artystów do prób i spektakli,
4) wykonywanie makijaży i charakteryzacji artystów do prób oraz spektakli.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

1) znajomości sztuki charakteryzacji i wizażu, umiejętności tkania peruk, zarostów i tresek oraz stylizacji fryzur,
2) umiejętności pracy pod presją czasu,
3) kreatywności.

Mile widziane:

1) dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami,
2) doświadczenie w pracy z artystami,
3) znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Oferujemy

Oferujemy:

1) stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
2) bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3) dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
4) możliwość rozwoju dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami,
5) udział w ciekawych projektach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:

- CV

Termin: 10.12.2021r. do godziny 16:00.

Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: rekrutacja@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA. Skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 66 w godzinach 8:00-16:00.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek
nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.