powrót
Stanowisko
Referent techniczny
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

31.08 17.09

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:

• Realizacja ridera nagrań audio-video.
• Przygotowanie sprzętu video do realizacji nagrań i streamingów.
• Stacjonarna i zdalna obsługa kamer podczas prób, spektakli, koncertów, wykładów i innych wydarzeń.
• Współpraca z pozostałymi członkami ekipy realizacyjnej.
• Realizacja materiałów promocyjnych.
• Obsługa mikserów wizji.
• Postprodukcja / montaż nagrań audio-video.
• Opracowanie plansz i napisów do nagrań audio-video.

Wymagania

Wymagania:

• Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe wykształcenie kierunkowe.
• Mile widziane wykształcenie muzyczne dowolnego stopnia.
• Doświadczenie w branży medialnej oraz realizacji nagrań i streamingów wydarzeń muzycznych.
• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
• Biegła znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności programów do realizacji i montażu AV.
• Komunikatywność – umiejętność współpracy w zespole, umiejętność współpracy z artystami, wykonawcami i realizatorami projektów, w tym często profesorami i studentami wyższych uczelni.
• Umiejętność pracy pod presją czasu i okoliczności.
• Rzetelność, samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
• Dyspozycyjność – praca w równoważnym systemie pracy.

Oferujemy

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu,
• pakiet socjalny,
• uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
• miłą atmosferę w miejscu pracy.

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do 17 września 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Warunki aplikowania

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do 17 września 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2
w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
C.D. na stronie www.chopin.edu.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.