powrót
Stanowisko
Referent ds. Edukacji
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.03 09.04

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

Obowiązki merytoryczne:
Opracowanie koncepcji, programów, pisanie scenariuszy, prowadzenie zajęć kulturalnych, warsztatów i innych form działalności edukacyjnej i kulturalnej dla głównego odbiorcy oferty – młodzieży oraz dla dzieci i dorosłych,
Udział w pokazach popularnonaukowych w siedzibie MiM i poza nią,
Poszukiwanie i wdrażanie nowych form przekazu i nowych działań kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób z niepełnosprawnościami,
Opieka nad salami warsztatowymi,
Opracowywanie scenariuszy tematycznych ścieżek edukacyjnych na wystawach prezentowanych w instytucji,
Przygotowywanie harmonogramów, scenariuszy, opisów, zapotrzebowań i wycen oraz innej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej instytucji.
Dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin w tygodniu i gotowość do pracy w różnych godzinach i dniach tygodnia (także w soboty, niedziele i święta), w siedzibie i poza siedzibą instytucji.

2. Zarządzanie:
Przygotowywanie pism, dokumentów, dyplomów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu.
Wspierania działań innych pracowników Działu - Rezerwacji.
Prowadzenie statystyk zajęć wraz z ich frekwencją,

Umiejętności i predyspozycje:
Przekazywanie wiedzy w przystępny dla słuchaczy sposób
Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i społeczne: komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, terminowość, sumienność
Wysoka kultura osobista
Umiejętność pracy pod presją czasu
Dokładność, systematyczność, punktualność
Dobra organizacja pracy własnej

Wymagania

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe.
Wykształcenie pedagogiczne lub doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji i/lub pedagogiki.
Szeroka wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z osobami i partnerami zewnętrznymi.
Minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z organizacją działań edukacyjnych.
Doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):
Preferowane kierunki wykształcenia: psychologia, pedagogika, nauki ścisłe i humanistyczne (historia, fizyka, matematyka, chemia, biologia) ze specjalnością nauczycielską, zarządzanie, kulturoznawstwo. (preferowany co najmniej jeden z powyższych).
Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców.
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2
Kreatywność.
Umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane udokumentowane doświadczenie w zakresie animacji kultury (realizacja projektów kulturalnych i społecznych w domach kultury, fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się szeroko pojętą działalnością kulturalną).

Oferujemy

rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia:
wymiar zatrudnienia: 1 etat.
liczba etatów: 1.
miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.
Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania Pracowników Muzeum Inżynierii Miejskiej, dodatek stażowy, premia według regulaminu premiowania MIM.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
życiorys (CV).
list motywacyjny.
Portfolio realizowanych działań edukacyjnych.

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Referent ds. Edukacji” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie 9 kwietnia 2021 r.
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
Wybrani kandydaci po złożeniu aplikacji zostaną poproszeni o przygotowanie w terminie do 5 dni koncepcji planowanych działań edukacyjnych MIM uwzględniających proponowany przez kandydata kierunek ich rozwoju Muzeum. Jako że MIM do tej pory realizuje działania edukacyjne zarówno towarzyszące prezentowanym wystawom jak i poświęcone zjawiskom z zakresu chemii, fizyki i innych przedmiotów ścisłych, w przedłożonej koncepcji kandydat powinien określić, w którym kierunku powinny zmierzać przyszłe zajęcia edukacyjne Muzeum.
Przesłana koncepcja będzie tematem rozmowy, na którą kandydaci zostaną zaproszeni.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.