powrót
Stanowisko
REFERENT DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Umowa
etat
Miasto
Sławków
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

18.11 26.11

Słowa kluczowe
  • Edukacja
Opis stanowiska

organizacja, koordynacja i merytoryczne prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej
i kulturowej,
• prowadzenie działań w zakresie komunikacji, promocji i rozpowszechniania działań
dotyczących Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej,
• przygotowanie materiałów do strony internetowej i mediów społecznościowych oraz bieżąca
aktualizacja,
• przygotowanie materiałów związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną,
promowaniem wychowania proekologicznego i wiedzy przyrodniczej,
• organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych, szkoleń oraz warsztatów,
• obsługa ruchu turystycznego

Wymagania

wykształcenie min. średnie (mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony
środowiska, biologii, turystyki, geografii),
• znajomość obsługi komputera, w tym programu graficznego,
• znajomość kultury Zagłębia Dąbrowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji
turystycznych i walorów przyrodniczych miasta Sławków,
• znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody,
• umiejętność łatwego porozumiewania się z różnymi grupami odbiorców,
• umiejętność tworzenia i publikacji treści w mediach społecznościowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność w działaniu i zaangażowanie

Oferujemy

stabilne warunki zatrudnienia,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• wyjątkową atmosferę pracy w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole.

Warunki aplikowania

CV z dopiskiem: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Miejski Ośrodek Kultury w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty powinny być w terminie do 26.11.2021r. złożone osobiście w sekretariacie Ośrodka,
przesłane na adres email sekretariatmok@mok.slawkow.pl lub przesłane pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.