powrót
Stanowisko
referent administracyjny / specjalista w sekretariacie Prorektora ds. nauki
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.07 22.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
1. obsługa sekretariatu Prorektora ds. nauki:
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Prorektora, jej ewidencjonowanie i dekretowanie
- przygotowywanie projektów korespondencji wychodzącej związanej z działalnością Prorektora
- organizacja posiedzeń i narad merytorycznych Prorektora
- prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością katedr
-obsługa administracyjna Rady Naukowej: korespondencja z członkami Rady Naukowej, organizacja posiedzeń Rady
- ścisła współpraca z Działem Nauki i Awansów Akademickich, Działem Wydawnictw, Biblioteką Główną UMFC
2. współpraca z Kierownikiem Biura Rektora i Senatu w zakresie:
- prowadzenia sekretariatu Rektora
- współorganizacji uroczystości akademickich
- przygotowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu nauki
- obsługa administracyjna komisji uczelnianych: korespondencja z członkami komisji, sporządzanie protokołów z posiedzeń

Wymagania

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w szkolnictwie wyższym
- mile widziana znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym sprawną komunikację w mowie i
w piśmie
- znajomość obsługi środowiska Microsoft Office
- mile widziana znajomość Microsoft Teams i Zoom

Oferujemy

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)
- pakiet ZFŚS ,
- uczestnictwo w szkoleniach i kursach
- miłą atmosferę w miejscu pracy
- pomoc we wdrożeniu na stanowisku pracy

Warunki aplikowania

Poszukujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, komunikatywnej, otwartej na kontakty z innymi, potrafiącej szybko się uczyć i pracować pod presją czasu.
Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl
do 22.07.2021 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2
w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
C.D. klauzuli na stronie internetowej www.chopin.edu.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.