powrót
Stanowisko
Staż / Redaktor materiałów na stronę internetową
Profil Działalności

Dział "Nowe Narracje" czyli opowiadanie historii przy pomocy nowoczesnych narzędzi i metod, w tym Nowych Technologii. Projekt "Lubliner Reunion 2017". Było to spotkanie potomków żydowskich mieszkańców Lublina, pierwsze powojenne. Trwają prace związane z digitalizacją materiałów wytworzonych w ramach tego działania.

Adres

Lublin

Województwo
Lubelskie
Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Film
  • Fotografia
  • Nowe media
Termin Stażu
01.04.2019 - 30.06.2019
Długość Stażu
160 godzin
Tryb

staż tylko w tygodniu

Dni robocze

2 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

Prace związane z tworzeniem strony internetowej. Posiadamy dużo różnego rodzaju materiałów, które należy (według wskazówek) uporządkować i opublikować:
- tworzenie strony internetowej projektu
- edycja materiałów źródłowych: fotografie, filmy, teksty
- opracowanie i wybór treści do publikacji na stronie internetowej
- wyszukiwanie materiałów w bazach danych
- mile widziane: montaż wideo

Cel Stażu

- umiejętność opracowywania materiałów źródłowych
- umiejętność redakcji i korekty tekstów na potrzeby użytkowników Internetu
- znajomość pracy przy tworzeniu portali internetowych
- znajomość oprogramowania bibliotek cyfrowych

Preferowane kierunki studiów

filozofia, filologia, historia, multimedia

Dodatkowe wymagania

- konieczne: zainteresowanie kulturą żydowską
- znajomość języka angielskiego
- znajomość programów graficznych

Uwagi

możliwa współpraca zdalna

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.