powrót
Stanowisko
Realizator sprzedaży i promocji
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3500—3700 PLN brutto

Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.07 26.07

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Realizator sprzedaży i promocji odpowiada za całokształt zagadnień związanych ze sprzedażą usług KFK (w tym sprzedażą biletów na wydarzenia kulturalne i edukacyjne) oraz promocją działalności KFK. Do zadań realizatora sprzedaży i promocji należą w szczególności:

1. Aktywna sprzedaż i rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne i edukacyjne.
2. Pozyskiwanie nowych odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz tworzenie, rozwój i aktualizacja baz kontaktowych w celach informacyjno-sprzedażowych.
3. Koordynacja i realizacja działań promocyjnych, kampanii reklamowych i informacyjnych, także w Internecie.
4. Prowadzenie działań z zakresu public relations.
5. Współpraca z mediami, partnerami, instytucjami, firmami zewnętrznymi.
6. Pozyskiwanie partnerów, sponsorów i patronów medialnych.
7. Opracowywanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych.
8. Tworzenie tekstów promocyjnych i reklamowych oraz treści do mediów społecznościowych.
9. Opracowywanie planów promocyjnych i sprzedażowych.
10. Przygotowywanie dokumentacji, raportów, sprawozdań, zestawień dotyczących prowadzonych działań.
11. Dbanie o pozytywny wizerunek instytucji oraz dobre relacje z odbiorcami i partnerami.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie reklamy, marketingu, sprzedaży.
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w pracy w instytucji kultury (min. 1 rok).
3. Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu i obsłudze klientów, umiejętności budowania i utrzymywania relacji.
4. Praktyczna znajomość efektywnych technik sprzedaży biletów.
5. Znajomość obsługi systemów do organizacji widowni, sprzedaży i rezerwacji biletów np. EuroBilet.
6. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i drukarki biletowej.
7. Znajomość najnowszych trendów oraz narzędzi promocyjnych i marketingowych.
8. Umiejętność samodzielnego koordynowania oraz prowadzenia projektów i działań promocyjnych, także w Internecie (np. media społecznościowe).
9. Umiejętność tworzenia, redagowania i korekty tekstów, tzw. „lekkie pióro”.
10. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
11. Umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet).
12. Zdolności perswazyjne i negocjacyjne.
13. Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.
14. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu kontaktów zawodowych.
15. Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość, skrupulatność.
16. Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań.
17. Dyspozycyjność.
18. Zainteresowanie sferą kultury i sztuki.
19. Wysoka kultura osobista.

Oferujemy

1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3-miesięczny okres próbny).
2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.
4. Wynagrodzenie zasadnicze (3500 zł brutto – okres próbny, docelowa kwota: 3700 zł brutto) oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV) w języku polskim.
2. List motywacyjny w języku polskim.
3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.21 do godz. 15.00 – w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: REALIZATORA SPRZEDAŻY I PROMOCJI” lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl
2. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
3. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Warunki aplikowania

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. RODO oraz art. 22 Kodeksu Pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata.
4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane nie są udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.
6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do: żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania(w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.