powrót
Stanowisko
REALIZATOR DŹWIĘKU
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / wyższe
Czas trwania oferty

26.07 09.08

Słowa kluczowe
  • Muzyka
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

* wykształcenie minimum średnie, kierunkowe lub pokrewne;
* doświadczenie w realizacji dźwięku do spektakli teatralnych lub operowych;
* znajomość sprzętu nagłośnieniowego, w szczególności cyfrowych stołów mikserskich DiGiCo, umiejętność pracy z mikroportami i systemami bezprzewodowymi;
* znajomość oprogramowania do nagrywania, edycji i konwersji dźwięku (preferowany Steinberg Cubase, Wave Lab);
* znajomość podstaw elektryki, uprawnienia SEP do 1kV z zakresu eksploatacji będą dodatkowym atutem;
* umiejętność obsługi projektorów multimedialnych będzie dodatkowym atutem
* znajomość oprogramowania do realizacji projekcji wideo (Resolume Arena) oraz umiejętność prostego montażu;
* znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski),
(---miękkie)
* umiejętność analitycznego myślenia;
* samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej;
* zaangażowanie w wykonywane działania;
* wysoka kultura osobista;
* umiejętność pracy w zespole;
* dyspozycyjność - gotowość do pracy również w godzinach wieczornych i w weekendy
* gotowość do wyjazdów
* niekaralność

Wymagania

Zakres obowiązków
* przygotowywanie, montaż, realizacja dźwięku w spektaklach teatralnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Teatr;
* przygotowywanie i realizacja prób na etapie produkcji i eksploatacji;
* przygotowanie materia³u dźwiękowego w uzgodnieniu z reżyserem, kompozytorem lub producentem
* dbałość o powierzony sprzęt oraz utrzymanie go w gotowości eksploatacyjnej;
* bieżąca konserwacja sprzętu;
* prowadzenie dokumentacji przedstawień zawierających spis materiałów, procedur i pojedynczych operacji, pozwalających w razie konieczności na obsługę prób i przedstawień przez inną uprawnioną osobę;
* montaż, załadunek i rozładunek sprzętu;
* zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń;
* przechowywanie sprzętu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia oraz ich ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Oferujemy

pracę za wynagrodzeniem

Warunki aplikowania

Aplikacje proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tetrlalka.pl z kopią CC (DW) bblachura@teatrlalka.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.