powrót
Stanowisko
Radca Prawny
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

03.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Nowe media
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• obsługa prawna bieżącej działalności państwowej instytucji kultury, w tym także w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego i praw pokrewnych;
• udzielanie porad i konsultacji prawnych;
• opiniowanie pod względem formalno-prawnym, przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi, projektów umów i innych dokumentów;
• sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa;
• występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.

Wymagania

• wpis na listę radców prawnych;
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych;
• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• doświadczenie w przygotowywaniu umów zakupu nieruchomości (weryfikacja dokumentów, stanu prawnego nieruchomości, analiza ksiąg wieczystych);
• doświadczenie w przygotowywaniu umów związanych z procesem inwestycyjnym na rynku nieruchomości, w tym m.in. umów z architektami, inwestorem zastępczym, umów o generalne wykonawstwo, umów o sprawowanie nadzoru autorskiego, umów o roboty budowlane, umów o dzieło;
• bardzo dobra znajomość i doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych;
• znajomość aktów prawnych związanych z obsługą prawną państwowych instytucji kultury.

Oferujemy

• umowę o pracę w nowoczesnej instytucji kultury,
• pracę w zaangażowanym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• grupowe ubezpieczenie na życie,
• dodatkową opiekę medyczną,
• karnety sportowe.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV z dopiskiem „Radca Prawny” na adres: grazyna.idziak@fina.gov.pl najpóźniej do dnia 28.01.2022 r. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.