powrót
Stanowisko
Radca Prawny
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.05 21.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• obsługa prawna państwowej instytucji kultury w bieżącej działalności instytucji, w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym:
• udzielanie porad i konsultacji prawnych,
• opiniowanie pod względem formalno-prawnym przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi projektów umów i innych dokumentów,
• zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym przepisami,
• występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika

Wymagania

• wpis na listę radców prawnych,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z zakresu prawa zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy,
znajomość aktów prawnych związanych z obsługą prawną państwowych instytucji kultury, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oferujemy

- umowa o pracę w nowoczesnej instytucji kultury;
- praca w zaangażowanym i rozwijającym się zespole
- szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz technik projektowania użytkowego;
- grupowe ubezpieczenie na życie;
- dodatkowa opieka medyczna;
- karnety sportowe

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: grazyna.idziak@fina.gov.pl
umieszczając w temacie wiadomości skróconą nazwę stanowiska oraz swoje nazwisko. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
*niepotrzebne skreślić

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.