powrót
Stanowisko
Producent w Instytucie Stefana Starzyńskiego
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

SZUKAMY DYNAMICZNEJ, KREATYWNEJ I OTWARTEJ OSOBY,
DO ZADAŃ KTÓREJ BĘDZIE NALEŻAŁO M.IN.:
 współtworzenie planów projektów muzycznych, rekomendacja twórców,
 produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych ma wszystkich etapach od koncepcji/scenariusza po rozliczenie projektu
 osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
 tworzenie i nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
 kontakt z kontrahentami i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
 wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

Wymagania

POSZUKUJEMY OSOBY:
 z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
- znającej rynek branży muzycznej
 samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
 skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 myślącej strategiczne, efektywnie rozwiązującej problemy- również pod presją czasu,
 lubiącej pracę w zespole,
 znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 o wysokiej kulturze osobistej.
MILE WIDZIANE BĘDĄ:
- zainteresowanie kulturą współczesną, teatrem, fotografią
- nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów
- prawo jazdy kat. B

Oferujemy

W ZAMIAN OFERUJEMY:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- stabilne warunki pracy i płacy
- udział w przedsięwzięciu dającym wiele satysfakcji jakim jest praca w dynamicznie działającej instytucji kultury

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym formie elektronicznej do dnia 22.10.2021 r. na adres:
kadry@1944.pl
z dopiskiem PRODUCENT W INSTYTUCIE STEFANA STARZYŃSKIEGO

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Prosimy o zamieszczenie adnotacji" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz.1182,z poźn.zm."

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego administrator prosi o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.
Oświadczenie, o którym mowa może być zawarte w CV w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu przesłania CV/listu motywacyjnego.”

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych, wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie, będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.