powrót
Stanowisko
Pracownik sprzątający
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
zawodowe
Czas trwania oferty

08.02 26.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,
zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,
przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,
właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• systematyczność, dokładność
• organizacja pracy własnej
• dyspozycyjność,
• życzliwość i wysoka kultura osobista,

Oferujemy

Muzeum Miasta Łodzi oferuje zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) dla dwóch pracowników. Wstępnie zatrudnienie na umowę o pracę na okres 3 miesięcy, po którym istnieje możliwość zatrudnienia na czas określony.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika sprzątającego przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 26.02.2021 r. osobiście do godziny 15:30 lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy: e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.