powrót
Stanowisko
pracownik do Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków w Dziale Standardów Konserwatorskich
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.03 11.04

Opis stanowiska

•przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowań studialnych dotyczących działań przy zabytkach nieruchomych na rzecz organów administracji publicznej,
•opracowywanie i upowszechniania standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach nieruchomych,
•prowadzenie waloryzacji zabytków nieruchomych,
•analizowanie zagrożeń dla zabytków nieruchomych, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
•przygotowywanie specjalistycznych opracowań konserwatorskich dotyczących polityki konserwatorskiej, raportów i opinii dotyczących zagrożeń dla obiektów zabytkowych oraz związanych z kształtowaniem polityki konserwatorskiej na terenie kraju.

Wymagania

•wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; specjalność: architekt, konserwator-zabytkoznawca, historyk sztuki,
•preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach związanych z ochroną zabytków,
•wiedza w zakresie konserwatorstwa, historii architektury, urbanistyki i ruralistyki,
•znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce,
•znajomość problematyki ochrony zabytków szczególnie w zakresie urbanistyki, architektury, i ruralistyki,
•umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie, w tym samodzielne prowadzenie oględzin; wizji lokalnych, lustracji i spotkań na temat opracowywanych spraw, spisywanie odpowiednich protokołów,
•wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
•biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych (MS Office), dobrze widziana znajomość programów graficznych,
•mobilność i dyspozycyjność w zakresie wyjazdów służbowych,
•dobrze widziane prowadzenie własnej działalności naukowej oraz znajomość języków obcych.

Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
•CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
•oświadczenie RODO – załącznik do pobrania ze strony: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4481

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.