powrót
Stanowisko
Pracownik biurowy
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.01 21.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Obsługa administracyjna prac Działu, w tym:
• rejestracja i prowadzenie zestawień umów, faktur, rachunków i innych dokumentów rozliczeniowych;
• prowadzenie rejestru korespondencji;
• udział w przygotowaniu szkoleń, obejmujący bieżącą współpracę z właściwym pełnomocnikiem dyrektora,
• przygotowywanie pism, umów i bieżąca obsługa kontaktów z kontrahentami;
• obsługa faktur i rachunków;
• archiwizacja materiałów wytworzonych w ramach prac działu;
• prowadzenie bazy danych podmiotów współpracujących z działem;
• dbanie o prawidłowy przepływ informacji;
• realizacja prac powiązanych z odbiorem cyfrowej dokumentacji muzealiów wytwarzanej w ramach programów MKDNiS.
• inne obowiązki administracyjno-biurowe, w tym pełnienie roli zastępstwa w sekretariacie NIMOZ;

Wymagania

• wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu administracji i prawa);
• znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, instytucjami kultury oraz finansami publicznymi;
• biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
• umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz precyzyjnej komunikacji;
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, sumienność oraz terminowość.
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy

• umowa zlecenie lub umowa o pracę na zastępstwo od lutego 2022;
• formuła pracy – hybrydowa (praca zdalna połączona z dyżurami stacjonarnymi)

Warunki aplikowania

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 21.01.2022 r.
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro@nimoz.pl.

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.