powrót
Stanowisko
Pomoc muzealna
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

23.12 16.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Sprawdzanie biletów zwiedzających,
• Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,
• Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,
• Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru
i topografii wystaw,
• Obsługa szatni,
• Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
w Muzeum,
• Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.

Wymagania

Warunki pracy:
• Rodzaj umowy – umowa o pracę
• Ilość wolnych miejsc pracy - 1
• Miejsce wykonywania pracy – Łódź
• Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny
• Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
• Termin składania ofert – do 16.01.2022 r.
• Planowany termin rozpoczęcia pracy – luty/marzec 2022 r. (termin może ulec zmianie
w zależności od wyników naboru)

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,
• dyspozycyjność,
• życzliwość i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
• umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Oferujemy

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
• możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych,
• system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa),
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi,
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 16.01.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.