powrót
Stanowisko
Pomoc muzealna / opiekun ekspozycji
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

08.02 22.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku pracy należy:
pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,
pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
w Muzeum,
dokładne sprzątanie przydzielonego terenu,
dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji,
podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na podstawowe pytania dotyczące muzeum,
pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,
sprawdzanie biletów zwiedzających.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie min. średnie,
znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
zainteresowanie historią i kulturą miasta Łodzi,
życzliwość i kultura osobista,
dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe,
umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

Oferujemy

Muzeum Miasta Łodzi oferuje umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony - czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny;
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.