powrót
Stanowisko
Podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej w Dziale Integracji Międzypokoleniowej CAM „Nowolipie”
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.01 28.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Fotografia
  • Grafika
Opis stanowiska

Działania komunikacyjne w zakresie działalności CAM ,,Nowolipie”.

1. Prowadzenie social mediów Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (Facebook i Instagram), pisanie oraz tworzenie podstawowych grafik.
2. Współpraca przy administrowaniu strony internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
3. Przygotowywanie materiałów informacyjnych.
4. Udział w przygotowywaniu strategii komunikacji z odbiorcami oferty Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i seniorek.
5. Współpraca w przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz postprodukcji.
6. Udział w realizacji działań o charakterze międzypokoleniowym – warsztatów artystycznych, zajęć antydyskryminacyjnych, wydarzeń, koncertów, pikników itp.
7. Współpraca z pracownikami Centrum w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań na rzecz ustalania kalendarza wydarzeń, ich organizacji i realizacji.
8. Współpraca z instytucjami, partnerami działającymi wspólnie z Centrum na rzecz realizacji wydarzeń.
9. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji związanej pracą działu: zapytania ofertowe, umowy, bieżące sprawy administracyjne.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- Obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwo polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
- Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- Nieposzlakowana opinia.
- Umiejętność biegłej obsługi komputera.
- Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku– wykształcenie wyższe lub średnie.
- Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze komunikacji i social mediów.

Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, samodzielność, sumienność, wysoka kultura osobista, posługiwanie się nienaganną polszczyzna, tzw. „lekkie pióro”, poczucie estetyki.

Wymagania dodatkowe:
- Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.
- Doświadczenie w obszarze przygotowywania projektów graficznych i video (nagrywanie i montaż).
- Doświadczenie w obszarze promocji projektów społecznych.

Oferujemy

1.Rozwój w obszarze komunikacji projektów społecznych.
2. Miłą atmosferę.
3. Możliwość realizacji własnych pomysłów na działania międzypokoleniowe.

Warunki aplikowania

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej w CAM „Nowolipie” .lub wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl; malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl do dnia 28.01.2021 do godziny 16.00.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.