powrót
Stanowisko
Pedagog muzealny / edukator
Umowa
etat
Miasto
Malbork, Kwidzyn, Sztum
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.07 30.09

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 realizacja przyjętej strategii rozwoju Muzeum Zamkowego w Malborku,
 prowadzenie zajęć muzealnych: lekcje, warsztaty itp.,
 przygotowywanie scenariuszy zajęć muzealnych oraz działań programowych,
 przygotowywanie ofert edukacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych,
 opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych,
 przygotowywanie sprawozdań merytorycznych,
 współpraca z innymi działami MZM,
 współpraca z innymi muzeami, w tym międzynarodowymi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe II stopnia ze specjalnością pedagogiczną, preferowane kierunki uzupełniające historia, archeologia, filologie,
 biegła znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 doświadczenie w pracy pedagogicznej: preferowane stanowisko pedagoga muzealnego,
 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie w pracy edukacyjnej metodami aktywnymi,
 doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców, w tym z osobami niepełnosprawnymi,
 umiejętności aktorskie wspomagające prowadzenie interaktywnych form pedagogicznych,
 umiejętność pisania tekstów popularno-naukowych,
 samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej,
 uczestnictwo w imprezach archeologicznych/historycznych o walorze popularyzacyjno-edukacyjnym

Oferujemy

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 możliwość realnego wpływu na kreowanie nowego standardu zajęć edukacyjnych w Muzeum,
 pakiet socjalny, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku, legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów, świąteczne bony podarunkowe dla dzieci, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny oraz CV
b. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
c. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 30 września 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: CV_edukator.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.