powrót
Stanowisko
ORGANIZATOR WYSTAW/EKSPOZYCJI
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

23.11 23.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Muzyka
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

OBOWIĄZKI:

1. Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z potencjalnymi podwykonawcami /dostawcami usług w zakresie budowy ekspozycji , wystaw zewnętrznych i wewnętrznych

2.Koordynacja i nadzorowanie prac i podwykonawców w zakresie tworzenia wystaw/ekspozycji wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostaw mebli i sprzętu ekspozycyjnego:
a. współpraca merytoryczna i producencka z projektantami wystaw oraz osobami odpowiedzialnymi merytorycznie przy produkcji wystaw wewnętrznych i zewnętrznych, jak również osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za aranżację pomieszczeń,
b. sporządzanie kosztorysów i harmonogramów działań przy projektach,
c. rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z projektami,
d. organizacja montaży i demontaży wystaw oraz nadzór nad podwykonawcami zewnętrznymi i zleceniobiorcami,
e. nadzór nad przygotowaniem elementów wystawienniczych i scenograficznych wg wskazań projektanta,
f. nadzór nad podwykonawcami prowadzącymi roboty konstrukcyjno-budowlane na potrzeby wystawy/przestrzeni oraz firmami montującymi instalacje i realizującymi projekty artystyczne,
g. współpraca z firmami ubezpieczeniowymi oraz z firmami spedycyjnymi,

Wymagania

WYMAGANIA:

• Komunikatywność, dobra organizacja, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, komunikatywność, rzeczowość, cierpliwość, umiejętność obsługi komputera (word, excel), umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
• Mile widziana wiedza z zakresu sztuki i środowiska artystycznego.
• Mile widziane doświadczenie w projektach zbliżonych do zakresu obowiązków
• Umiejętność pracy przy wykorzystaniu rysunków technicznych, projektów, kosztorysów i tym podobnych dokumentów.

Oferujemy

OFERUJEMY:

• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat lub umowę agencyjną
• Pracę w przyjaznej atmosferze.
• Wszystkie niezbędne narzędzia pracy .

Warunki aplikowania

Prosimy o nadsyłane zgłoszeń do 23 grudnia 2021r na adres: hr@klavo.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: "Kraków – Organizator wystaw/ekspozycji"

Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Klavo Sp. z o.o. ul. Rozbrat 32/10, 00 – 429 Warszawa Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.
Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
W przypadku wyrażenia zgody na ich dalsze przetwarzanie, dane te będą przetwarzane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami administratora, przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie dane zawarte w CV będą usuwane z bazy danych.
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przez okres ich przetwarzania,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są nieprawidłowe,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.