powrót
Stanowisko
Muzyk Orkiestrowy- trąbka I głos
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Czas trwania oferty

23.02 05.04

Słowa kluczowe
  • Muzyka
Opis stanowiska

Muzyk orkiestrowy - trąbka I głos- Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
-doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego

Oferujemy

zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę,

Warunki aplikowania

Program przesłuchań:
ETAP I:
Literatura:
Utwór z akompaniamentem fortepianu:
J. Haydn Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur /część I, kadencja Maurice Andre/
wykonanie na trąbce Bb
ETAP II:
Literatura orkiestrowa:
G. Mahler V Symfonia cis-moll /część I/
G. Mahler III Symfonia d-moll /posthorn solo/
M. Ravel Koncert fortepianowy G-dur /część I/
R. Strauss Życie bohatera
I. Strawiński Pietruszka: Taniec baleriny nr 134, Walc nr 140
D. Szostakowicz VIII Symfonia /część I i II/
wykonanie na trąbce B lub C
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: 05.04.2021
Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.