powrót
Stanowisko
Muzyk orkiestrowy – obój, I głos
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Czas trwania oferty

04.08 19.09

Słowa kluczowe
  • Muzyka
Opis stanowiska

Stanowisko: muzyk orkiestrowy, obój I głos
Wymiar etatu: 1 etat
Termin przesłuchania: 29.09.2021 (środa)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:00
Program przesłuchań:
ETAP I:
Literatura:
Utwór z akompaniamentem fortepianu:

W. A. Mozart
-koncert C – dur część 1.
R. Schumann
-romans nr 1.

Literatura orkiestrowa:

G. Rossini
- Włoszka w Algierze
-La Scala di seta

ETAP II:
Literatura orkiestrowa:
1. G. Rossini
-Sroka złodziejka
-Cyrulik sewilski
2. M. Ravel
- Le Tombeau de Couperin
3. J. Brahms
-koncert skrzypcowy D-dur, Op. 77
4. N. Rimsky-Korsakov
-Scheherezade
5. E. Grieg
-Poranek
6. M. Moussorgski
-Obrazki z wystawy
7. L. van Beethoven
-Symfonia nr 3 Eroica
8. G. Bizet
-Carmen suite nr 1
-Carmen suite nr 2
9. S. Prokofiev
-Symfonia klasyczna D-dur Op. 25
10. B. Smetana
-Sprzedana Narzeczona
11. F. Mendelssohn
- Symfonia nr 3, op 56 ''Szkocka''
12. P. Czajkowski
-Symfonia nr 4 f-moll

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego

Oferujemy

zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjna

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: 19.09.2021
Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.