powrót
Stanowisko
Muzyk orkiestrowy klarnet, I głos z obowiązkiem gry na ES klarnecie – 2/3 etatu
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Czas trwania oferty

22.03 03.05

Słowa kluczowe
  • Muzyka
  • Sztuka
Opis stanowiska

Muzyk orkiestrowy klarnet I głos z obowiązkiem gry na Es klarnecie
2/3 etatu
Termin przesłuchania: 12.05.2021
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:00
Program przesłuchań:
ETAP I:
Literatura:
Utwór z akompaniamentem fortepianu:
W. A. Mozart I część koncertu A dur KV. 622
Oraz M. Ravel Bolero t. 59-75 (Klarnet Es)
ETAP II:
Literatura orkiestrowa:
Klarnet Es
1. H. Berlioz – Symfonia Fantastyczna, cz.5 t.40-78
2. M. Ravel – Daphnis et Chloe Suita nr 2, nr 157-169 oraz 200-204
3. I. Strawiński – Święto wiosny, nr 1, 4-5, 7-12
4. K. Szymanowski – IV Symfonia op. 60 , 12-16

Klarnet B

1. L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur „Pastoralna” , cz. I 474-492
2. L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur „Pastoralna”, cz. II t. 68-77
3. L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur op. 63, cz. III, t. 48-78
4. J. Brahms – I Symfonia c-moll, op. 68, cz. III t. 1-70
5. J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90 , cz. I t. 36-46, 149-155; cz. II t. 1-22
6. F. Mendelssohn-Bartholdy – Sen Nocy Letniej, Scherzo od początku do końca litery F
7. G. Rossini – Uwertura do opery Semiramida – wyjątki jak w dołączonych materiałach
8. O. Respighi – Pinie Rzymskie – wyjątki jak w dołączonych materiałach
9. I. Strawiński – Suita z baletu Ognisty Ptak, cz. III Wariacje, nr 9 do końca części.
10. P. Czajkowski – Suita orkiestrowa nr 4 Mozartiana, nr 4 Temat i wariacje – wariacja X – t. 55 do podwójnej kreski taktowej
11. A. Borodin – Kniaź Igor, nr 8, t. 1-24, 37-53, 111-138
12. S. Moniuszko – Straszny Dwór, akt I, nr 3, lento, t.7-14 (z kadencją)
13. D. Szostakowicz- IX Symfonia Es-dur, op. 70 cz. 2, t.1-32
14. D. Szostakowicz- IX Symfonia Es-dur, op. 70 cz. 3 t. 1- końca litery C
15. G. Verdi – Luiza Miller, 2 takty przed literą B, do litery C
16. G. Rossini – Cyrulik Sewilski, Cavatina Figara, t. 17-53

Wymagania

Doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego

Oferujemy

zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).
Termin złożenia dokumentów: 03.05.2021
Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.