powrót
Stanowisko
Praktyka / Muzealnik
Profil Działalności

Muzeum/ Dom Kultury

Adres

Skarbnica Wioski Rybackiej, 76-034 Chłopy, ul. Morska 37

Województwo
Zachodniopomorskie
Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Marketing
  • Muzeum
  • Sztuka
Termin Praktyk
01.07.2021 - 30.09.2021
Długość Praktyk
160 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

6 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

1. udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych w muzeum
2. udział w urządzaniu ekspozycji zabytków
3. prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowe zbiorów
4. opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych
5. oprowadzanie po wystawach w muzeum
6.opracowywanie wydawnictw (ulotki, foldery)
7. udział w tworzeniu i realizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych

Cel Praktyk

Praktyki mają przygotować do pracy w instytucji kultury, zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki, zapoznać ze specyfiką funkcjonowania instytucji będącej muzeum i domem kultury. Pozwolą na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie kształtowania i realizacji oferty kulturalnej dla turystów i lokalnej społeczności, poznać potrzeby i oczekiwania kulturalne tych dwóch grup

Preferowane kierunki studiów

Historia, muzealnictwo, kierunki humanistyczne, nauki społeczne, studia artystyczne

Dodatkowe wymagania

Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

Uwagi

Istnieje możliwość przyjęcia na praktyki osoby z niepełnosprawnością

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.