powrót
Stanowisko
Muzealnik, edukator, animator kultury
Umowa
etat
Miasto
Kędzierzyn-Koźle
Województwo
Opolskie
Czas trwania oferty

08.09 22.09

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Grafika
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, animacja wydarzeń kulturalnych,
- przygotowywanie działań promocyjnych oferty edukacyjnej,
- koordynowanie harmonogramu lekcji muzealnych,
- prowadzenie bazy kontaktów z współpracującymi instytucjami z zakresu edukacji,
- przygotowanie materiałów do strony internetowej i mediów społecznościowych oraz bieżąca aktualizacja,
- organizacja ruchu turystycznego,
- realizacja bieżących zadań w ramach pracy Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie humanistyczne – mile widziani absolwenci oraz osoby uczące się na kierunkach takich jak: edukacja przez sztukę, pedagogika, kulturoznastwo, animacja społeczno-kulturalna, studia artystyczne.

Oferujemy

Gwarantujemy
- pracę w przyjaznym, energicznym zespole,
- wyzwania artystyczne i organizacyjne, brak rutyny,
- możliwość realizacji własnych pomysłów.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.09.2021 roku do godz. 15.00.

pod adresem: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu,

ul. Ignacego Kraszewskiego 5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko ……………….. (nazwa stanowiska) ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.