powrót
Stanowisko
Młodszy specjalista/specjalistka ds. płac i księgowości. UMOWA 1⁄2 etatu
Umowa
etat
Wynagrodzenie

2000—2500 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe / zawodowe
Czas trwania oferty

30.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Poszukujemy Kandydatów skrupulatnych i sumiennych, chcących się uczyć i zdobywać wiedzę za zakresu płac, podatków i księgowości. W zakres obowiązków Pracownika będą wchodzić zadania wymagające dokładności i wnikliwości.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań kandydata będzie należało wsparcie/pomoc w bieżących zadaniach Działu Księgowo-Finansowego instytucji kultury w zakresie:
a. wprowadzania danych płacowych do programu SYMFONIA Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, w tym przygotowywania list płac dla zleceniobiorców,
b. obsługi programu PŁATNIK,
c. zgłaszania do ZUS umów zlecenie i umów o dzieło,
d. sporządzania zestawień i raportów w zakresie płac,
e. sporządzania deklaracji podatkowych (PIT, IFT),
f. rozliczaniu wpłat do PPK i PFRON,
g. sporządzania informacji rocznych do ZUS o wynagrodzeniach zatrudnionych emerytów, h. należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
i. archiwizacji dokumentów płacowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• znajomość programu Excel ,
• bardzo dobra znajomość programu SYMFONIA Kadry i Płace, znajomość programu Finanse i Księgowość,
• wykształcenie z dziedziny płac i rachunkowości (posiadane lub w trakcie zdobywania), • ukończone lub w trakcie trwania kursy zawodowe z dziedziny kadr, płac i księgowości, • niekaralność.
Wymagania dodatkowe:
a. znajomość ustawy o rachunkowości,
b. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,
c. mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
d. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
e. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
f. bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
g. zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości.

Oferujemy

Oferujemy:
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanym, samorządowym
teatrze,
-pakiet świadczeń z ZFŚS,
-możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) CV (kandydat/kandydatka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej na adres: praca@teatrstudio.pl w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: Rekrutacja Księgowość.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 15.00.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.