powrót
Stanowisko
Młodszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Czas trwania oferty

22.02 03.03

Słowa kluczowe
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie brała udział w realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych, tj.:
1. Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym.
2. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane, w tym:
- przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SIWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.);
- opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się;
- publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem w BZP;
- obsługa platformy e-Zamówienia.
3. Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.
4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.
5. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych.
6. Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych.
7. Przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (w tym korespondencja z Wykonawcami).
8. Realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym, a w tym:
- opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów we współpracy z prawnikiem Teatru, w postępowaniach do których przepisów ustawy PZP nie stosuje się.
9. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.
10. Prowadzenie wewnętrznych kontroli wstępnych, bieżących w zakresie udzielanych zamówień
11. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
12. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
13. Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w Teatrze w wyżej opisanym zakresie.

Wymagania

Wymagania
1. Wykształcenie min. Średnie (mile widziane szkolenia w zakresie zamówień publicznych).
2. Min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku .
3. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy.
4. Bardzo dobra znajomość MS Office.
5. Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.
7. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
8. Komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
9. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista.

Oferujemy

Oferujemy:
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Stabilną pracę w instytucji kultury.
3. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
4. Pakiet świadczeń socjalnych.
5. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
6. Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa aplikacje czekamy do dnia 3 marca 2021r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.