powrót
Stanowisko
Młodszy bibliotekarz
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3060—3060 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.01 23.01

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

W związku z nieustannym rozwojem naszej instytucji Biblioteka Miejska w Łodzi poszukuje energicznych osób z pozytywnym nastawieniem na stanowisko młodszego bibliotekarza.

Opis stanowiska:

1. dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku,
2. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach szkolenia,
3. efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań,
4. uczestniczenie w pracach w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów,
5. współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej,
6. uczestniczenie w programach i projektach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi,
7. prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej,
8. rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki,
9. zgodnie z obowiązującymi planami biblioteki wykonywanie czynności wynikających z doraźnych potrzeb placówki,
10. wykonywanie poleceń i zadań służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem, wydanych przez bezpośredniego przełożonego, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

Wymagania

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe,
2. znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
3. gotowość do realizacji projektów prowadzonych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi,
4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej,
5. biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,
6. zaangażowanie w powierzone zadania,
7. dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

1. kierunek, profil wykształcenia: preferowane kierunki humanistyczne,
2. umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych,
3. znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Predyspozycje osobowościowe:

1. otwartość na zmiany, zaangażowanie,
2. odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność,
3. komunikatywność i wysoka kultura osobista,
4. dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
5. duża motywacja do pracy,
6. odporność na stres.

Oferujemy

- pracę w największej oraz dynamicznie rozwijającej się łódzkiej instytucji kultury
- przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi zawodowemu, samorealizacji i zdobywaniu nowych umiejętności
- pakiet sportowy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warunki aplikowania

Informacja dodatkowa:

1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae
2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Dokumenty można składać:
- elektronicznie: rekrutacja@biblioteka.lodz.pl
- pocztą/osobiście: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.
Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.