powrót
Stanowisko
Młodszy Bibliotekarz
Umowa
etat
Miasto
Zielonki
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.08 31.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
Opis stanowiska

Samodzielne prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, wystaw, wieczorków literackich, DKK, itp. sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi, dobór, selekcja i skontrum księgozbioru, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy oraz gromadzenie i utrwalanie dokumentów życia społecznego i informacji o regionie i gminie Zielonki.

Wymagania

1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
• Wykształcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, (np. filologia polska, kulturoznawstwo, kierunki pedagogiczne, itp.), możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2021 roku).
• Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
• Znajomość rynku wydawniczego.
• Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.
• Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
• Zdolności animacyjne.
• Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office (w tym biegle Word, Excel) oraz programów graficznych (podstawowych),
• znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym (SOWA – firmy Sokrates),
• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

Zatrudnienie planowane od dnia 01.09.2020 r. I umowa - 5-miesięczna służba przygotowawcza – umowa zlecenia, II umowa - umowa o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty: CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny. Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania współpracy i promocji biblioteki publicznej z przedszkolami, szkołami, centrum kultury i środowiskiem lokalnym (max 4 strony A4) i dołączyć oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i ewentualnie adresu e-mail. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana e-mailem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.