powrót
Stanowisko
Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.07 22.08

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Literatura
Opis stanowiska

- Obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych (praca w Czytelni Naukowej nr V lub Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży),
- organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa,
- współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wymagania

- Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznawstwa, mile widziane wykształcenie bibliotekoznawcze,
- ogólna wiedza z zakresu literatury,
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
- zdolności animacyjne,
- praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word) oraz programów graficznych (podstawowych),
- umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
- łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, zaangażowanie,
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej, praca w soboty),
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

- Wynagrodzenie uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
- dodatek stażowy naliczany powyżej 5 lat pracy,
- premię indywidualną (motywacyjną) przyznawaną po przepracowaniu trzech miesięcy w Bibliotece.

Warunki aplikowania

CV i list motywacyjny należy przesłać do 22.08.2021 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY. Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl, nr telefonu: 22 671-04-51, 22 671-05-11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@bppragapd.pl.
Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.